M_Orcun_Akdemir_Portre

A1. AYAR ORHAN,ALPAY ATİLLA,KOBAN YARAN,AKDEMİR MEHMET ORÇUN,YAZGAN SERPİL,Canturk Ugurbas Sılay,Ugurbas Suat Hayri (2017). The Effect of Dexamethasone Intravitreal Implant on Retinal Nerve

Fiber Layer in Patients Diagnosed with Branch Retinal Vein Occlusion. Current Eye Research, 42(9), 1287-1292., Doi: 10.1080/02713683.2017.1313430 (Yayın No: 3624962)

A.2 KIRGIZ AHMET,ATALAY KURSAT,KALDIRIM HAVVA,SEREFOGLU CABUK KUBRA,AKDEMİR MEHMET ORÇUN,TAŞKAPILI MUHİTTİN (2017). Scheimpflug camera combined with placido disk corneal topography

and optical biometry for intraocular lens power calculation. International Ophthalmology, Doi: 10.1007/s10792-016-0330-4 (Yayın No: 3151182)

A.3 ÖZEN SERKAN,ÖZER MURAT ATABEY,AKDEMİR MEHMET ORÇUN (2017). Vitamin B12 deficiency evaluation and treatment in severe dry eye disease with neuropathic ocular pain. Graefe’s Archive for Clinical

and Experimental Ophthalmology, Doi: 10.1007/s00417-017-3632-y (Yayın No: 3498696)

A.4 YAZGAN SERPİL,ÇELİK UĞUR,AYAR ORHAN,UĞURBAŞ SUAT HAYRİ,CELİK BURCU,AKDEMİR MEHMET ORÇUN,CANTÜRK UĞURBAŞ SILAY,ALPAY ATİLLA (2017). The role of patient’s systemic

characteristics and plateletcrit in developing toxic anterior segment syndrome after uneventful phaco surgery: A case–control study. International Ophthalmology, Doi: 10.1007/s10792-016-0418-x (Yayın No: 3498931)

A.5 AYAR ORHAN,AKDEMİR MEHMET ORÇUN,ERBOY FATMA,YAZGAN SERPİL,UĞURBAŞ SUAT HAYRİ (2016). Ocular findings in coal miners diagnosed with pneumoconiosis. Cutaneous and Ocular Toxicology,

36(2), 114-117., Doi: 10.1080/15569527.2016.1196698 (Yayın No: 3150732)

A.6 AKDEMİR MEHMET ORÇUN,TORUN ACAR BANU,KÖKTÜRK FÜRÜZAN,ACAR SUPHİ (2016). Clinical outcomes of trabeculectomy vs. Ahmed glaucoma valve implantation in patients with penetrating keratoplasty.

International Ophthalmology, 36(4), 541-546., Doi: 10.1007/s10792-015-0160-9 (Yayın No: 1680432)

A.7 AKDEMİR MEHMET ORÇUN,KIRGIZ AHMET,AYAR ORHAN,KALDIRIM HAVVA,MERT METİN,ŞEREFOĞLU ÇABUK KÜBRA,TAŞKAPILI MUHİTTİN (2016). The Effect of Pseudoexfoliation and Pseudoexfoliation

Induced Dry Eye on Central Corneal Thickness. Current Eye Research, 17, 1-6., Doi: 10.3109/02713683.2015.1030505 (Yayın No: 1516512)

A.8 YAZGAN SERPİL,ÇELİK HACI UĞUR,KALDIRIM HAVVA,AYAR ORHAN,AKDEMİR MEHMET ORÇUN (2016). Plateletcrit in Ocular Pseudoexfoliation Syndrome. Eye & Contact Lens: Science & Clinical Practice,

42(5), 328-332., Doi: 10.1097/ICL.0000000000000197 (Yayın No: 1559799)

A.9 BOZKURT TAHİR KANSU,ACAR BANU,KILAVUZOĞLU AYŞE EBRU,AKDEMİR MEHMET ORÇUN,HAMILTON DAVID REX,COŞAR YURTERİ CEMİLE BANU,ACAR SUPHİ (2016). An 11 Year Review of

Keratoplasty in a Tertiary Referral Center in Turkey. Eye & Contact Lens: Science & Clinical Practice, 1, Doi: 10.1097/ICL.0000000000000274 (Yayın No: 3151476)

A.10 AYAR ORHAN,ÖZMEN MEHMET CÜNEYT,MÜFTÜOĞLU ORKUN,AKDEMİR MEHMET ORÇUN,KOÇ MUSTAFA,ÖZÜLKEN KEMAL (2015). In vivo corneal biomechanical analysis of unilateral keratoconus.

International Journal of Ophthalmology, 8(6), 1141-1145., Doi: 10.3980/j.issn.2222-3959.2015.06. (Yayın No: 1624077)

A.11 AKDEMİR MEHMET ORÇUN,AYAR ORHAN,YAZGAN SERPİL,UYGUN İLİKHAN SEVİL,ÇELİK ERKAN,UĞURBAŞ SUAT HAYRİ,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL (2015). Peripapillary retinal nerve fiber layer and choroidal

thickness in cirrhosis patients. Revista Brasileira de Oftalmologia, 74(6), 345-349., Doi: 10.5935/0034-7280.20150072 (Yayın No: 1614674)

A.12 TORUN ACAR BANU,AKDEMİR MEHMET ORÇUN,ACAR SUPHİ (2014). Visual acuity and endothelial cell density with respect to the graft thickness in Descemet s stripping automated endothelial keratoplasty one

year results. International Journal of Ophthalmology, 7(6), 974-979., Doi: 10.3980/j.issn.2222-3959.2014.06.11 (Yayın No: 1363950)

A.13 AKDEMİR MEHMET ORÇUN,SAYIN MUHAMMET RAŞİT,ARMUT MERVE,AKPINAR İBRAHİM,UĞURBAŞ SUAT HAYRİ (2014). Pseudoexfoliation syndrome and coronary artery ectasia. Eye, 28(5), 594-599., Doi:

10.1038/eye.2014.40 (Yayın No: 1363863)
A.14  AYKAN ÜMİT,AKDEMİR MEHMET ORÇUN,YILDIRIM ÖZLEM,VARLIBAŞ FİGEN (2013). Screening for Patients with Mild Alzheimer Disease Using Frequency Doubling Technology Perimetry. Neuro-Ophthalmology,

37(6), 239-246., Doi: 10.3109/01658107.2013.830627 (Yayın No: 162911)

A.15 TORUN ACAR BANU,AKDEMİR MEHMET ORÇUN,ACAR SUPHİ (2013). Corneal biomechanical properties in eyes with no previous surgery with previous penetrating keratoplasty and with deep anterior lamellar

keratoplasty. Japanese Journal of Ophthalmology, 57(1), 85-89., Doi: 10.1007/s10384-012-0197-5 (Yayın No: 1560360)

A.16 AKDEMİR MEHMET ORÇUN,KANDEMİR BARAN,SAYMAN IŞIL BAHAR,SELVİ CEM,DOĞAN ÖMER KAMİL (2012). Comparison of Visual Acuity and Contrast Sensitivity between Deep Anterior Lamellar

Keratoplasty and Penetrating Keratoplasty in Patients with Keratoconus. International Journal of Ophthalmology, 5(6), 737-741., Doi: 10.3980/j.issn.2222-3959.2012.06.16 (Yayın No: 162819)

B1. AKDEMİR MEHMET ORÇUN,TORUN ACAR BANU,ACAR SUPHİ (2015). Biomechanics in deep anterior lamellar keratoplasty Big bubble vs lamellar dissection. 6th Eucornea Congress (/)(Yayın No:1595861)

B2. AKDEMİR MEHMET ORÇUN,KIRGIZ AHMET,AYAR ORHAN,KALDIRIM HAVVA,MERT METİN,ŞEREFOĞLU ÇABUK KÜBRA,MUHİTTİN TAŞKAPILI (2014). Effect of pseudoexfoliation and pseudoexfoliation

induced dry eye on central corneal thickness. The XXXII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, 1-6., Doi: 10.3109/02713683.2015.1030505 (/)(Yayın No:1582534)

B.3 AKDEMİR MEHMET ORÇUN,TORUN ACAR BANU,KÖKTÜRK FÜRÜZAN,ACAR SUPHİ (2014). Clinical outcomes of trabeculectomy vs Ahmed glaucoma valve implantation in patients with penetrating keratoplasty.

The XXXII Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (/)(Yayın No:1579893)
B.4 TORUN ACAR BANU,BOZKURT TAHİR KANSU,AKDEMİR MEHMET ORÇUN,ACAR SUPHİ (2014). Succesful big bubble in deep anterior lamellar keratoplasty keratoconus versus corneal dystrophies. 5th

EuCornea Congress (/)(Yayın No:1579852)
B.5 BOZKURT TAHİR KANSU,TORUN ACAR BANU,AKDEMİR MEHMET ORÇUN,BAHADIR KILAVUZOĞLU EBRU (2014). Visual acuity and quantitative assesment of residual stromal bed after deep anterior lamellar

keratoplasty following failed big bubbles. 5th EuCornea Congress (/)(Yayın No:1579883)

C1. M.Orçun Akdemir, C.Banu Coşar, Suphi Acar.

Fakik önkamara intraoküler lens implantasyonunun bir komplikasyonu olarak Urrets Zavalia Sendromu. TOD 39.Ulusal Kongresi, 2005.

C2. M.Şahin Sevim, M.Orçun Akdemir, Ahmet Kırgız, Suphi Acar.

Sublükse lensli veya zonül zayıflığı olan olgularda kapsül içi Cionni Halkası implantasyonu. TOD 41.Ulusal Kongresi, 2007.

C3. A.Ebru Bahadır, T.Kansu Bozkurt, M.Orçun Akdemir, Suphi Acar.

Penetran keratoplasti ve derin anterior lameller keratoplasti erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması. TOD 42. Ulusal Kongresi, 2008.

C4.M.Orçun Akdemir, Sılay C. Uğurbaş, Suat H. Uğubaş.

Blefarospazm ve hemifasiyal spazm tedavisinde botilinum toksininin uzun dönem etkisi. Tod.47.Ulusal Kongresi, 2013.

C5. T. Kansu Bozkurt, Banu T. Acar, Ayşe E. Bahadır, M.Orçun Akdemir, C.Banu Coşar, Suphi Acar.

Benzer endikasyonlar değişen teknikler: 566 Keratoplasti (2004-2012). Tod.47.Ulusal Kongresi, 2013.

C6. M.Orçun Akdemir, Atilla Alpay, Sılay C. Uğurbaş, Suat H. Uğurbaş.

Olgu sunumu: Diyabetik kataraktta spontan gerileme. Tod.47.Ulusal Kongresi, 2013.

C7. Atilla Alpay, Deniz Kılıç, Suat H. Uğurbaş, Sılay C.Uğurbaş, M.Orçun Akdemir, Sinan Çalışkan.

Travmatik aniridi ve afakisi olan hastaya aniridik lens implantasyonu:Olgu sunumu. Tod.47.Ulusal Kongresi, 2013.

C8. Tomurcuk h. Sever, Deniz kılıç, Atilla Alpay, Suat H.Uğurbaş, Sılay C. Uğurbaş, M.Orçun Akdemir.

Diyabetik maküler ödemli olguda kistoid maküla ödeminin tam kat maküla deliğine dönüşmesi. Tod.47.Ulusal Kongresi, 2013.

C9. Ahmet Kırgız, M.Orçun Akdemir, Havva E. Kaldırım, Metin Mert, Kübra Ş. Çubuk, Muhittin Taşkapılı.

Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda gözyaşı fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Tod.47.Ulusal Kongresi, 2013.

C10. Ahmet Kırgız, M.Orçun Akdemir, Havva E. Kaldırım, Metin Mert, Kübra Ş. Çubuk, Muhittin Taşkapılı.

Psödoeksfoliasyon sendromlu olguların santral kornea kalınlıklarının normal bireylerle karşılaştırılması. Tod.47.Ulusal Kongresi, 2013.

D1M.Orçun Akdemir, Şahin SEVİM, Suphi ACAR

Fakoemülsifikasyonla Kombine Trabekülektomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi, MN Oftalmoloji, 2009; 16(4):250-253.

D2. Banu Torun Acar, M.Orçun Akdemir, C. Banu Coşar, Suphi Acar.

Keratokonusta Keratometre, Bilgisayarlı Kornea Topografisi ve Otorefraktometre Ölçümlerinin Karşılaştırılması, MN Oftalmoloji, 2010; 17(1): 4-7.

D3. M.Orçun AkdemirÜmit Aykan, Baran Kandemir.

Olgu Sunumu: Üveitle Birlikte Tekrarlayan Spontan Hifema, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2010; 21(1):37-40.

D4. M.Orçun Akdemir, Ahmet Kırgız, M.Şahin Sevim, Suphi Acar.

  Fakoemülsifikasyonla Birlikte Yapılan Trabekülektomi Ameliyatında Descemet Panç Kullanımının Cerrahi Başarıya Etkisi, Glokom Katarakt, 2010;5 (3):142-146..

D5. M.Orçun AkdemirAhmet Kırgız, M.Şahin Sevim, Suphi Acar.

Trabekülektomi ile Fakotrabekülektomi Ameliyatlarının Etkinliğinin Karşılaştırılması, MN Oftalmoloji, 2011;18(3):153-159.